Näitused > Toimunud > Haus Galerii

Haus Galerii 27.04.2011-03.06.2011

Rein Kelpman

Maneristlik Hing

Rein Kelpmani isikupärane väljenduslaad on aja jooksul läbinud palju muutusi – nihestatud primitivismist geomeetrilise abstraktsionismini. Seekordsel väljapanekul eksponeeritavates töödes võib leida kõike seda, mida läbi erinevate loomeperioodide on hakatud nimetama „kelpmanlikuks“: tema koloriidikäsitlus, julged maalitehnilised katsetused ebatraditsiooniliste materjalidega ning iseäralikult peenekoeline absurditunnetus, mis kõlab kokku nii sisulisel kui vormilisel tasandil. Hoolimata paigutumisest ametlikult aktsepteeritavasse formaati „varase“ või „hilisema Kelpmanina“ on ta jäänud vabaks isemõtlejaks, kes naudib sundimatult järjepidevat loomingulist protsessi, vihjates otseselt või kaudselt oma nn läbitud perioodidele, kuid seda juba uues ja värskes võtmes.
Näituse pealkiri MANERISTLIK HING võib autori sõnul tunduda mõneti provokatiivsena. Manerism kui kunstistiil kasvas algselt välja 16. sajandil renessansist, kui rida kunstnikke eraldus selgepiirilisest kujutluslaadist ning hakkas enam tähelepanu pöörama vormimuutustele ning vabalt deformeeruvale reaalsusele, hüljates ruumilise struktuuri loogika ning keskendudes visuaalsetele efektidele. Tänapäeval määratletakse selle terminiga pigem suurmeistrite laadi jäljendamist või ka nt takerdumist ühte või teise konservatiivsesse vormelisse.
Kunstiteoseid ja nende autoreid on ikka ja alati lahterdatud üldtuntud kategooriatesse ning surutud raamidesse vastavalt väljakujunenud terminoloogiale. Rein Kelpman rõhutab, et kunstniku jaoks on looming vaba eneseväljendus, mis peaks kõnetama vaatajat vahetult, laskmata end kammitseda juurdekleebitud siltidest, erinevatest „-ismidest“ – siiralt ja ausalt, ilma igasuguse eelhäälestuseta.
Millest õigupoolest „peaksid jutustama“ pildid, mille pealkirjaks on pandud „Tagajärjetu kõrvalekalle“, „Tajum“ või „Kuis küll revideerida suveniire?“, jätab kunstnik targu vaataja otsustada. 
 

< tagasi
(müüdud)Eseme külge köidetud vari
Rein Kelpman
Eseme külge köidetud vari
2011. pastell vm 50 x 65 cm (raamitud)
hind 623
Tagajärjetu kõrvalkalle
Rein Kelpman
Tagajärjetu kõrvalkalle
2011. pastell vm 50 x 65 cm (raamitud)
hind 623
(müüdud)Ühekordne pinnaletõus
Rein Kelpman
Ühekordne pinnaletõus
2011. pastell vm 50 x 65 cm (raamitud)
hind 623
Hilislõunane eksperiment
Rein Kelpman
Hilislõunane eksperiment
2011. õli, akrüül, segatehnika 130 x 130 cm (raamimata)
hind 3 355
Mäng külmale põrandale
Rein Kelpman
Mäng külmale põrandale
2009. õli, akrüül, segatehnika, lõuend 50 x 61 cm (raamimata)
hind 768
(müüdud)Näljane maja / Hungry House
Rein Kelpman
Näljane maja / Hungry House
2011. õli, akrüül, lõuend 60 x 80 cm (raamimata)
hind 1 575