Näitused > Toimunud > Haus Galerii

Haus Galerii 08.12.2015-16.01.2016

Aleksandr Igonin

Mälestusnäitus

Aleksandr Igonini (1939-2013) töötas erinevates žanrites alates maastikumaalidest ja natüürmortidest kuni portreede ja aktideni, mida kõiki ühendab lopsakas ja sügav värvikasutus ning vahetu ja siiras lähenemine. Pühendumus kunstile elab edasi nii Aleksandr Igonini loomingulises pärandis kui tema sadade õpilaste käekirjas.

„Joonistan ja maalin nii, nagu näen ja tahan. Vaimustun ja tunnen rõõmu lillest, viljast, järvest, lapse näost, kaunist maastikust akna, vigurdamata, nagu hing tunneb,“ on öelnud Aleksandr Igonin ise, kelle jaoks kunstiline eneseteostus oli olemise vahendiks ja vormiks. Vaatamata viimastel eluaastatel süvenenud silmahaigusele ei pannud kunstnik pintslit käest ning jätkas mitmekülgse maailma eluvormide ja nähtuste edasiandmist intuitiivselt - olgu selleks siis inimene, loodus, taevas või maa. „Käesolev väljapanek on esimene mälestusnäitus, mis on pühendatud Vene Kunstnike Ühenduse Eestis kunagistele liikmetele, kelle looming jääb elama ja kelle elu on mõjutanud paljusid nende õpilasi,“ selgitab ühenduse esimees Aleksei Kornilov. „Edaspidi on plaanis teha näituseid Juri Dubovist, Vladislav Staniševskist ja teistest.“

Eestis ning ka kaugemal tuntud kunstnik ja õpetaja sündis 1939. aastal Leningradis, edasine elu oli aga seotud Eestiga. Tallinnas lõpetas ta nii keskkooli kui Eesti Riikliku Kunstinstituudi. Alates 60ndatest aastatest elas Igonin Ida-Virumaal. Aastatel 1967-1968 oli kunstiõpetaja Kohtla-Järve Internaatkoolis ning 1970-1980 Kohtla Järve Lastekunstikoolis. Töötades aastatel 1984-1994 Kohtla-Järve linna peakunstnikuna jättis ta oma kunstnikujälje põlevkivipealinna. Aastatel 1998-2006 pidas ta taas õpetajaametit Kohtla-Järve Kunstide Koolis ja Jõhvi Kunstikoolis. Talle on omistatud Kohtla-Järve linna kultuuri Elutöö preemia (2003), Eesti Vabariigi kultuuriministri tänukiri (2009) ja Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa kunsti kultuuripärli tiitel (2009). Aastatepikkuse loometee kestel eksponeeriti tema töid lisaks Eestile ka Venemaal, Lätis, Leedus, Soomes ja Saksamaal, paljud nendest kuuluvad kunstniku kodukandi Põlevkivimuuseumi püsiekspositsiooni.

Näitusega kaasneb ka kataloog.

 

Александр Игонин (1978 – 2013) работал в разных жанрах: пейзажи, портреты, натюрморты, акты - все эти работы объединяет раскошная и глубокая палитра, непосредственное и откровенное  раскрытие образа. Посвящение искусству живет  как в творчестве Игонина, так и в почерке сотни его учеников.

«Рисую и пишу так, как вижу и хочу. Восхищаюсь и чувствую радость от цветка, колосьев, озер, детского лица, красивого пейзажа из окна, без кривляний так, как душа чувствует», - так сказал сам Александр Игонин, для кого художественное самовыражение было средством и формой бытия. Несмотря на то, что в последние годы художник из-за болезни глаз видел гораздо хуже,  с кистью он не расставался. «Данная выставка-памяти первая из серии, посвященная бывшим членам Объединения Русских Художников в Эстонии, чье творчество остается жить и поныне  глубоко влияет на  его учеников», - поясняет председатель объединения Алексей Корнилов. «В дальнейшем у нас в планах выставки Юрия Дубова, Владислава Станишевского и др.»

Известный в Эстонии и за её пределами художник и педагог Александр Иванович Игонин родился в 1939 году в Ленинграде. Практически вся жизнь его была связана с Эстоний. В Таллинне он окончил среднюю школу, затем Художественный институт. С 60-х годов Игонин - житель Северо-Востока Эстонии. В 1967 - 1968 годах он преподавал рисование в школе-интернате Кохтла-Ярве.  В 1970 - 1980 гг. работал в Кохтла-Ярвеской художественной школе. Его след остался и в развитии облика столицы эстонского сланцевого бассейна: в 1984 - 1994 годах А. Игонин занимал должность главного художника города Кохтла-Ярве. В 1998 - 2006 годах он вновь преподаёт, теперь в Йыхвиской художественной школе. Александр Игонин имел ряд наград - например, в 2003 году он стал лауреатом культурной премии Кохтла-Ярве в номинации «Дело жизни», в 2009-м был отмечен грамотой министра культуры Эстонии, получил премию «Капитал культуры Эстонии» в номинации «Жемчужина культуры Ида-Вирумаа». За многолетнюю творческую жизнь работы А. Игонина экспонировались, кроме Эстонии, ещё и в России, Латвии, Литве, Финляндии, Германии. Они есть и в постоянной экспозиции Музея сланца Ида-Вирумаа.

К выставке прилагается каталог.

Организатор выставки Объединение Русских Художников в Эстонии  при поддержке Капитала Культуры Эстонии

Näituse on korraldanud Vene Kunstnike Ühendus Eestis ja seda on toetanud Kultuurkapital.

< tagasi
Natüürmort
Aleksandr Igonin
Natüürmort
2008. õli, lõuend 72 x 59 cm (raamitud)
Vaade Toila kaldapealselt
Aleksandr Igonin
Vaade Toila kaldapealselt
2008. õli, lõuend 115 x 121 cm (raamitud)
hind 2 700