Oksjonid > Sissejuhatus

 

Haus Galerii kunstioksjonid on keskendunud Eesti vanemale maalikunstile, ent ka moodsa kunsti klassikale. Igal enampakkumisel osaleb umbes 40 maali, oksjonile eelneb paarinädalane näitus kõigi oksjonil osalevate töödega. Selgitavat lisainformatsiooni kõikide teoste kohta ja ka ostukonsultatsioone saab kogenud galeristidelt oksjonieelsel perioodil.


Enne oksjoni toimumist teevad kunstimuuseumi spetsialistid kõigile töödele autorsust tõestavad ekspertiisid. Vajadusel toimub maalide restaureerimine ning ümberraamimine. Enampakkumistele tuleb end registreerida. Iga klient osaleb oksjonil talle edastatud pakkujanumbri alusel. Oksjonipakkumised algavad alghinnast vastavalt kehtestatud hinnasammule, haamrihinnale lisandub ostutasu (buyer´s premium) suuruses 7%, mis on levinud süsteem üle terve maailma ja sisaldab oksjonipidaja teenust.


Haus Galerii oksjonid on tuntud oma ühtlaselt kõrgetasemelise valiku poolest. Kunstiajalooliste pärlite kõrval on Haus Galerii alati välja toonud ka mõne unustusse vajunud autori või avastusliku teose. Eraldi peatükk on pea igal oksjonil pühendatud ka moodsa kunsti klassikast pärinevatele teostele. Oksjonivalikusse kuuluvate teoste ajadiapasoon hõlmab tervet eesti kunstilugu, 19. sajandi teisest poolest kuni lähiminevikuni.
Jätkuv oksjonite traditsioon on oluline märk toimivast kunstiturust, mis aitab meil hoida ja väärtustada rahvuskultuuri ning teadvustada kunsti rolli ühiskonnas, selle sõnumit ja esteetikat.


Kunst on olnud alati meie kaugema ja ka lähiajaloo peegeldaja!