Valdur Ohakas

(1925 - 1998)

Lamav akt peegliga

1960. õli, papp 51 x 73 cm (raamitud)
alghind 1 700 (müüdud)
Kui soovite teosega galeriis tutvuda, andke sellest eelnevalt teada.

Valdur Ohakas "Lamav akt peegliga"

Signeerimata, teostatud autorlust tõendav ekspertiis

Valdur Ohakas õppis nii omaaegses Tallinnas kui Tartus, süvenedes kodumail pakutava kunstihariduse parimatesse võimalustesse. Tema õpetajateks olid nii kunstnike kui pedagoogidena hinnatud Elmar Kits ja Johannes Võerahansu. Ohaka looming on vasturääkiv. Ülimalt andeka kunstnikuna oli ta ühelt poolt kommertsiaalne, teisalt aga äärmiselt eksperimentaalne maalija, kelle jaoks teose müüdavus ei omanud mingit tähtsust. Pigem keskendus ta vormiuuenduslikule otsinguile ning seda eriti 60ndail aastail, mida tema hilisemad pruunid mered ja maastikud varjutasid. Kui mered-maastikud ei ole tänasele kunstiloole kaugeltki enam paeluvad, on Ohaka varane looming maailma mastaapidega võrreldav ning annab tunnustust ülimalt andekast loojast. Küllap soodustasid seesugust vastuolu ka ajad, mil kunstnikel oli vaja enda ja kitsaste, kõiki võrdsustavate olude vahel siiski kuidagi hakkama saada. Nii tekkisid kingitustena alati sobilikud müügipildid, mille kõrval nn pärislooming tihti enda teada jäi. Näib, et Ohakat tuntakse sellisena nagu ta oli tema loomingu parimas väljenduses alles pigem pärast tema surma, mil kunstniku loomingu varane pärand on hakanud kollektsioonidesse jõudma. Teos akti ja peegliga on just Ohaka hinnatud kunstisalvest, mil ta kujutas figuure jõuliselt, kirglikult ja eksperimentaalselt, nii kompositsioone kui nende värvijulgeid kontraste ja rakursse vaadeldes. Selle kummastavalt lummava töö teeb tähelepanuväärseks fakt, et maal on päästetud 1991. aasta tulekahjust, mil kunstniku Merivälja kodu põles. Süttimise põhjus on senini teadmata. Küllap oli Ohakas ka mõneti revolutsiooniline figuur, sest on teada, et ta olla kunagi KGB ülekuulajatele karjunud: „Arvestage, et valitsused tulevad ja lähevad, aga kunst jääb!”

Esinemine oksjonitel

Haus Galerii kevadoksjon 2019 Haus Galerii 25.04.2019-25.04.2019 alghind: 1 700 lõpphind: 2 550

Esinemine näitustel

Ost ja broneerimine

<tagasi