Uudised > Uuendus oksjonil

Uuendus oksjonil

Uuendus alates oksjonist "Eduard Wiiralti fenomen"
Haus Galerii hakkab samm-sammult muutma siinset oksjoni toimumise reeglistikku nii ostja kui müüja jaoks, eesmärgiga ühtlustada seda rahvusvahelisel kunstiturul toimivaga ning liikuda täiuslikuma ja mängulisema oksjonisüsteemi poole.

Ostja jaoks on oluliseks muutuseks see, et ta peab pakkumisel silmas pidama, et tema poolt pakutud haamrihinnale, mis seni oli ka teose lõpphind, lisandub Haus Galeriis nüüdsest 10% buyers premium'i.
Buyers premium on rahvusvaheliselt üldlevinud väljend, mis tähistab ostja poolt haamri hinnale juurde makstavat kokkuleppelist protsenti, mis on riigiti, aga kohati ka teoste hinnatõusude lõikes erinev. Buyers premium ei ole läbiräägitav, see on oksjonikorraldajale garanteeritud tasu haamrihinnalt ning võimaldab korraldajal teha ostja jaoks julgemaid ja soodsamaid kokkuleppeid müüjaga teoste stardihindade kujundamisel. 
Kuna teose hinna otsustab igal juhul ostja, siis tema jaoks see olulisi muutusi kaasa ei too. Buyers premium ei ole kindlasti vaadeldav kui juurdemaks pakutud maksimumhinnale, vaid pigem nõuab ümberharjumist pakkumiste tegemisel, kus ostja võtab arvesse tema poolt kujundatava lõpphinna juures juba ette lisanduvat 10% ning teeb oma lõplikud otsused vastavalt sellele. Galerii jaoks tähendab see aga vabamaid hinnaläbirääkimisi müüjaga.
Kuna suures osas on meie tänased kunstimüüjaid ka väliseestlased või välisoksjonitel müügikogemusi omavad kollektsionäärid, kes on harjunud kauplema siinsest oluliselt erinevatel tingimustel, siis on selline hinnakujundus poliitika ka sellest vaatenurgast põhjenduv ning müüjate poolt ammugi oodatud samm. 

Kunstioksjon on ühelt poolt emotsionaalne ja mänguline võimalus väärikalt täiendada kunstikollektsioone, teisalt aga keerukas äriline protseduur, mis lisaks arenevale ja muutuvale müüja, galerii ja ostja vahelisele situatsioonile on aina enam reglementeeritav ka kunstikaubitsemise alase  riiklikku seadusandlusega. Viimases lähtutakse rahvusvahelistest konventsioonidest. Eestis on vastavalt eeltoodule viimasel paaril aastal tehtud muudatusi käibemaksuseaduses ning täpsustatud autoriõiguse seadusi.

Käibemaksuseaduse osas ostjatele teadmiseks, et oksjonilt ostetud teoste eest käibemaksu tagasi arvestamist ei toimu, mis tähendab, et ostja ostes teose näiteks firmakollektsiooni, ei tohi sellelt vastavalt oma igakuistele käibemaksustatavate tulude ja kulude arvestusele käibemaksu tagasi arvestada. Sellega seonduvalt ei tohi oksjonipidaja ostjale esitada arvet, millel on näidatud käibemaksusumma ning kohustuv kõik arved väljastama üksnes ostja poolt makstava ühe koondsummana.
Oksjonipidaja ise seevastu on kohustatud riigile vastava käibemaksu tasuma, mis moodustab 18% vahendustasust ning on hetkel arvestatud oksjonipidaja poolt oksjonil teenitava tulu protsendi sisse.
Muu maailma praktikas lisandub käibemaks ostja poolt tasutavale arvele, selles osas Haus Galerii aga hetkel muutusi ei tee.

Autoriõiguse seadusest lähtuvalt on edasimüügi korral oksjonipidajal  kohustus tasuda edasimüüdud teostelt autoritasu 5%, mis arvestatakse maha ilma käibemaksuta summalt ning mille oksjonipidaja tasub talle esitatud arve alusel autorit esindavale kollektiivsele organisatsioonile. Eestis on hetkel enim tuntud autoreid esindavaks analoogseks organisatsiooniks Eesti Autorite Ühing MTÜ.
Seadus laieneb kõigile neile autoritele, kelle surmast on möödunud vähem kui 70 aastat ning kelle vastavaid õigusi autorite ühingu vahendusel esindavad nende pärijad või ka elukohajärgsed omavalitsused.
Seoses pärijate teadlikkuse suurenemisega, nimetatud autorite ring, kelle teoste müügilt autoritasu arvestatakse laieneb pidevalt. Näitena võib tuua Eduard Wiiralti, kelle õigusi esindab Eesti riik, või Elmar Kitse, kelle õigusi teostavad pärijad. 
Seadus kehtib igal järgneval edasimüügil.
Oksjonisituatsioonis on see tasu rahvusvahelises praktikas samuti mitmete oksjonite puhul ostja poolt haamri hinnale juurde makstav tasu. Haus Galerii jagab seda kohustust hetkel müüjaga.
 

Haus Galerii lähtub müüjaga kokkulepete tegemisel ostja huvidest ning tegutseb eesmärgiga saavutada kunstituru seisukohalt põhjendatud ja adekvaatseid stardipakkumised. Galerii eesmärk on tekitada oksjonilt ostjale professionaalne, aga ka haarav ja mänguline kauplemiskeskkond, mille reeglid on selged ja põhjendatud.
  

Loodame, et esimesed sammud oksjonisüsteemi muutmisel viivad meid lähemale enam mängulisematele võimalustele nii oksjoni korraldajate kui kollektsionääride jaoks ning et kaugel ei ole ka see hetk, mil me hakkame oksjoniteoste stardihindade süsteemis kasutama oletuslikke hinnavahemikke (estimate price), mis teevad ostja jaoks oksjonisaalis viibimise ja kaasapakkumised kindlasti põnevamaks ja intrigeerivamaks.

Lisainfo ja küsimused
Piia Ausman
6 419 471
52 77 334
haus@haus.ee

|?>
< tagasi