Meist > Müük

Haus Galerii võtab müüki erinevas tehnikas valminud kunstiteoseid nii kunstnikelt kui eraisikutelt. Teoste müügihinnad kujundame koos omanikuga tuginedes galerii pikaajalisele kogemusele eesti kunstiturul ja selle reaalsetele  võimalustele. Esmase hinnangu teostele saame anda Haus Galerii e-mailile saadetud fotode põhjal, kuid lõpliku hinna määramiseks ja müügiotsuse langetamiseks on vajalik näha teose originaali, mille omanik saab tuua galeriisse. Vanema perioodi kunsti puhul on oluline hinnata ka teose tehnilist seisundit ja autorsust, milleks kasutame vajadusel erinevate kunstiekspertide abi.  

Müügiotsuse järel sõlmitakse müüjaga leping ja teos võetakse galeriise vastu kirjaliku akti alusel. Haus Galerii reeglina teoseid välja ei osta, vaid vahendab nende müüki. Pikema perioodi jooksul müümata jäänud teose osas võib galerii teha tagastamisettepaneku, samuti on teose omanikul alati õigus teos galeriist tagasi küsida.

Teoste müüki andmiseks palume kirjutada haus@haus.ee või helistada 641 9471 ning sobiv aeg kokku leppida!

Kunstnikel palume oma teoste müümiseks galeriiga kokku leppida aeg kohtumiseks ning tööde ja senise loometegevusega tutvumiseks. Samuti on soovituslik oma portfoolio saata eelnevalt galerii e-mailile. Üksikute teoste vahendamise kõrval pakume kunstnikele võimalust korraldada galeriis ka isiku- või grupinäituseid, mis aitavad tuua teoseid laiema ostjaskonna ette ning luua neile avalikkuses mõjusamat kõlapinda.