Kunstnikud > Maal > Valeri Vinogradov

Valeri Vinogradov

Sündinud / born 1952

Valeri Vinogradov omandas kunstihariduse Moskva Kunstiülikoolis (1979) ja ERKI-s (1986). Isikunäitustega on kunstnik esinenud alates 1986. aastast, enim välisnäitustel Saksamaal ja Belgias. Vinogradov sai Eesti Kunstnike Liidu liikmeks 1990. aastal. Tema loomingut iseloomustab peenekoelisus, rafineeritud esteetika ning materjali spetsiifika hiilgav valdamine, olgu see siis lõuend või paber. Vinogradov ei näi siiski kuuluvat nende abstraktsionistide sekka, kelle jaoks oleks oluline selle väljasetitamine, mis ainult maalimisele iseloomulik (värv, pintslilöök, ruumitaju jne). Kasutades maalipinnal tekste, tsitaate kunstiajaloost, templijälgi ja muid ümbritsevast keskkonnast pärit leidobjekte, torpedeerib Vinogradov maali süütut autonoomiat taotlevad ettevõtmised. Vääriliselt hinnatuna on enamik Vingoradovi teostest leidnud oma koha muuseumites ja erakollektsioonides nii Eestis kui mitmel pool maailmas. 

< tagasi