Kunstnikud > Graafika > Kaljo Põllu

Kaljo Põllu

(1934–2010)

Kaljo Põllu on eelkõige tuntud soome-ugri mütoloogiast kantud sarjade "Kodalased" ja "Kalivägi" autorina, kuid on ka tunnustatud raamatuillustraator ja eksliibrisekunstnik. Varases loominguperioodis on olnud oluline lääne kunstisuundade ja teooriate tõlkija ning tutvustaja - Põllu oli nooruses avangardist, kes otsis op- ja popkunsti kaudu uusi vorme. Põllut kui kunstnikku on tajutud kui rahva eetilist südametunnistust – 1970.-80. aastatel, riikliku ideoloogia pealetungi ajal, liikus ta vaimus aegade algusesse, hakates oma kunstis levitama sõnumeid kunagisest n-ö kuldajast, mil inimesed elasid kujutletavas ürgsüütuses, kooskõlas looduse ja kõiksusega. Kaljo Põllu mütoloogilisi graafikasarju eksponeeriti näitustel ja need said ülipopulaarseks, aidates üle elada poliitpropaganda surutise “pimeda aja”. Kaljo Põllu on ilmselt jõulisemaid ning isikupärasemaid kunstnikke, kelle looming toetub traditsioonilisele rahvakultuurile.

Meediakajastused

< tagasi