Näitused > Toimunud > Haus Galerii

Haus Galerii 19.03.2002-08.04.2002

SIIM-TANEL ANNUS

MAALID 2001 - 2002

Noore ja andekana 1976. aastal 16-aastasena näitustel esinema hakanud Siim-Tanel Annus on köitnud avalikkuse tähelepanu eelkõige 1980-ndatel aastatel loodud ajastutundlike, jõuliste, sugestiivsete, kujundi- ja sümbolitihedate performance´itega. Ühe mitmekülgseima kunstnikuna on Annus aga tunnustatud ka graafika ja autori segatehnikas valminud maalide loojana.


Annuse loojanatuur on otsiv. Läbi enese ja eripäraste tehniliste vahendite püüab ta oma kunstis puudutada kõiksust. Kunstniku pildid on esemetepuhtad maailmad, mille motiivistik tõukub vihjamisi loodusest. Tahukatena kõrguvad mäed kummaliste taevaste taustal, aistingulised paigad ja asjad, mis otsekui tuulekeeristest kantuna võiksid paikneda ajas ja ruumis kus iganes, miraažlikud puhtast valgest sünkmustani varieeruvad värvi- ja valguselahendused…
Kõige sellega püüab kunstnik viidata inimese meelte seotusele aegadetaguse kogemusega, millest alateadlikult ammutatav on ehk tõesem kui see, mida hetkel käega katsume.

 

Maalides nii lõuendile kui papile, mängib autori segatehnika Annuse loomingus oma rolli. Kunstnik eksperimenteerib oma piltidel erinevate materjalide ja värvidega ning töötab enam sõrmede kui pintsliga. Tema maalide pinnad on reljeefsed, nendesse veetud ja kraabitud vaod ning jooned on tekkinud käe liikumise kaarest. Faktuurid loovad pildist esmase, justkui skeletina nähtava idee. Reljeefsele pinnale lisanduvad üksteisega erinevalt reageerivad ja nakkuvad, pühitud värvikihid nagu email ja akrüül, tuues kunstniku loomingusse ootamatuid juhuslikke lahendusi. Seesugusel tehnilisel juhuslikkusel on autori kompositsioonide valmimisel suur sõnaõigus. Ometi jääb tehnika kunstniku idee väljendamisel tegelikult üksnes pelga vahendi rolli.

Haus Galeriis avataval näitusel on eksponeeritud Siim-Tanel Annuse uusim looming. Eksperiment, millega autor alustas möödunud aasta sügisel. Tööde enamik on maalitud segatehnikas, kombineerides omavahel nii Annuse maalija- kui graafikutalendi parimad jooned ning tutvustades kunstnikku uuest, otsingutevärskest küljest.
Annuse loomingut jälginutele peaks käesolev näitus pakkuma meeldivaid üllatusi, teda vähemtundvatele näitusekülastajatele aga uusi avastusi.

< tagasi