Näitused > Toimunud > SEB GALERII

SEB GALERII 22.04.2009-20.05.2009

Agne Kuusing-Soome

Mälumustrid

Läbi tundlike ja poeetiliste akvarellide sukeldub kunstnik Agne Kuusing-Soome isikliku mälu ja mäletamise temaatika lõpututesse sügavustesse. Mälu on paradoksaalne – ta hoiab meeles, kuid see, mida ta meeles hoiab, tundub olevat päästmatult kadunud. Mälumustrid ja -kihistused on sügavad, faktuursed ja detailirohked, mõned asjad kerkivad eredamalt esile, mõned hägusamalt. Agne Kuusing-Soome püüab läbi maalide seda kaduma määratut taastada, kas või hetkeliselt, ajutiselt.

Mälu on paradoksaalne – ta hoiab meeles, kuid see, mida ta meeles hoiab, tundub olevat päästmatult kadunud. Inimene mäletab, hoolimata sellest, kui palju on seda kogemustel põhinevat materjali, mis ta mäletamist kinnitada võiks. See aga tähendab, et mälu funktsioonidest on mäletamine ehk väikseim – palju rohkem tegeleb mälu moonutamise ja unustamisega. Kunstnik Agne Kuusing-Soome püüab läbi oma tundlike ja õhuliste akvarellide seda kaduma määratut, moonutatut taastada, kasvõi ainult hetkeliselt, ajutiselt. „Mälumustrid“ on inspiratsiooni saanud erinevatest ajahetkedest, kohtumistest, mälestustest, mõtetest. Akvarellidest kumavad läbi kunstniku vanaema jutustatud meenutused pikast ja huvitavast elust Setumaal, autori enda kogetud lapsepõlvemälestused ning reisid ja rännakud kaugetele maadele. Viimased kõige inspireerivamad ja raputavamad elamused pärinevad eelmisel aastal läbitud 200 kilomeetri pikkuselt jalgsirännakult Camino de Santiago de Compostela teel. Ka neid hea aura ja pühaduse looriga kaetud teelõike kohtab Agne Kuusing-Soome akvarellidel.

Abstraktsete mälupiltide vahele on akvarellidel kollaažidena põimitud fragmendid kunstnikule olulistest inimestest ja paikadest. Mälumustrid ja -kihistused on sügavad, faktuursed  ja detailirohked, mõned kujundid kerkivad eredamalt esile, mõned hägusamalt. Maalil „Laenatud mälestused“ kannavad käed endas sümbolistlikult infot mälust ja mälestustest. Töös „Vanaema mäletab“ on kajastatud vanaema elutarkust ja väärtusi. Inimene ihaldab mälu – nii enese kui teiste mälu. Ta tahab ise mäletada ja tahab, et teda mäletataks. Pilt „Kui ma olin viiene“ on tagasivaatav autoportree, kujutades viieaastase tüdruku toonast mõttemaailma. Tööde lakoonilised pealkirjad annavad vaatajale väikseid vihjeid ning aitavad autori mälumustrite labürindis kergemini orienteeruda.

Agne Kuusing-Soome on kasutanud akvarellmaalis mitmekesiseid võimalusi erinevate võtete ja tehnikate rakendamiseks ning teiste žanritega sidumiseks. Ja akvarelli valdab ta suurepäraselt, rakendades vabalt nii õhkõrnalt läbipaistvat, voolavamat kui ka detailsemat käsitlust.

Mälu, mineviku ja oma juurte tajumine ning mõtestamine on Agne Kuusing-Soome jaoks oluline ja oma loomingus on ta sellega tegelenud varemgi. 2000. aastal Tartus Gildi galeriis toimunud näitusel „Mo mälo omm viil kimmäs“ esitles kunstnik mäluteema raames installatsiooni, graafikat ja maale. Kui neis töödes tegeles kunstnik enam teiste mälestuste ja teiste mälu edasi kandmisega, siis käesoleval näitusel keskendub ta rohkem enda isiklikele mälestustele, aistingutele ja läbielatule.

 

Näitus jääb avatuks kuni 20. maini.


 

< tagasi