Näitused > Toimunud > Swedbank

ok_na_395.jpg

Swedbank 12.11.2015-30.04.2016

Eesti Maalikunstnike Liit

30 x 40

Eesti Maalikunstnike Liidu ühisnäitus Swedpanga peakontoris.

12.11 – 30.04.2015

Haus Galerii kureeritud näitus hõlmab seekord mitmekülgset valikut Eesti Maalikunstnike Liidu liikmete loodud väikeseformaadilistest töödest, mis oma praktiliste mõõtmete tõttu sobivad hästi nii kodus ja kontoris meeleolu loomiseks kui kingitusteks. Tegu on galeriis kohapeal toimuva näituse „30 x 40 DUUBEL 2“ paralleelnäitusega, mis annab ülevaate eesti maalikunsti viimastest arengutest ja erinevate tehnikate toimimisest piiratud suurusega tasapinnal.


Eesti Maalikunstnike Liit oma liikmete loomingulises ühenduses kannab suuremat sõnumit ja kõlab kaugemale, kui seda suudaks iga üksik kunstnik eraldi. Ühisnäitused tõmbavad kunstile tervikuna enam tähelepanu, võimendavad selle olulisust ja püüdlusi. Lisaks tõstatavad need näitused küsimuse selle kohta, mida maalikunstiga üldse saavutada tahetakse ning mis on kõigi nende tegijate laiem eesmärk, kes end tänases kunstimaailmas professionaalidena määratlevad. Kunstnikud on elu tundlikud kaaskõnelejad, kellel on selge osa ühiskonnas toimuva peegeldamisel. Nii nagu on arenenud ja muutunud ajad, on seda teinud ka kunst, olles kandnud endas ühiskonna eetikat ja moraali, olnud sotsiaalsete nähtuste väljendajaks ning otsinud vorme ja vahendeid, millega anda edasi seda sisu, mis hingele asu ei anna. Ühisnäitused aitavad kunstil kui kunagisel äärmiselt lugupeetud kõnelejal taas häälekamalt esile tõusta.

Väikesele formaadile seatud tingimusi käsitlevad kunstnikud kui platvormi, mis võimaldab avada eesti maalikunstis sisalduvat mitmekesisust ja reserve võimalikult terviklikult ja laial skaalal. Kunstniku individuaalsus hakkab kõlama just valdkonna kui terviku ühtsuses, iga kunstnik saab ennast salgamata tuua näitusele kaasa oma loomingulise väljenduse antud ajahetkes. Kunstniku tee on viis jõuda eelkõige iseendani ja alles sedakaudu maailma ja publikuni, kes samuti tema töödega suhestub. Iga näitusel osaleja saab selle situatsiooni enda jaoks lahti mõtestada, oma tavapärase maalimõtte proportsioonide nihutamine ja sattumine harjumatutesse vahekordadesse on heaks väljakutseks ja loominguline leidlikkuse proovikiviks.

< tagasi