Näitused > Toimunud > Haus Galerii

ok_na_544.jpg

Haus Galerii 15.02.2023-13.03.2023

TEOSEID KAHEST ERAKOLLEKTSIOONIST

EESTI MAALIKUNSTI KLASSIKA 1900 – 1945
Kodumaa loodus, linnad ja inimesed

Haus Galerii pühendab veebruari kuu Eesti Vabariigile ja Eesti kunstiklassikale, mis on sündinud selle vabariigi esimesil algusaastail. Samuti toob galerii rõhutatult ja tunnustavalt fookusesse ka erakogujate rolli laiemalt, kes väärtustavad meie kunstipärandit ning panustavad selle säilimisse, pidades oma persoone tihti tagasihoidlikult mitte märkimist väärivaks. Seega jäägu ka selle näituse teoste omanike/kollektsionääride nimed siinkohal mainimata. Kõneleme kunstikogujast, kui sellisest, kelle tervikroll ajaloos on oluline ning tänu kellede erakogudele on sündinud mitmed maailma nimekaimad kunstimuuseumid.

Täpsustavalt avame, et mõlemad kollektsionäärid elavad Tallinnas ning on töötanud erialadel, mis asuvad kunstist üpris kaugel. Sellest hoolimata tärkas mõlemas varakult sügavam kunstihuvi ning viimastel kümnenditel on hakanud nad kunsti süsteemselt koguma. Mõlemas kollektsioonis annab tooni enne Teist maailmasõda valminud maalikunst, kuigi huvi tuntakse ka varasemate ning hilisemate perioodide vastu. Kollektsionäärid on laenanud töid erinevatele Eesti Kunstimuuseumi näitustele, kuid mõlemaid kogusid näidatakse sedavõrd ulatuslikult publikule esmakordselt.  

Haus Galerii kahes saalis  on väljas mahukas ligi 60 teosega maalidevalik aastatest 1900 kuni 1945. Näitus annab sisuka võimaluse ülevaatlikult jälgida mitmete Eesti ajaloos oluliste ja tihti ka dramaatiliste sündmuste peegeldumist kunstis, koondades erinevaid vaateid Eesti maastikele, olukordadele ja inimestele. Näeme nii idüllilisi rohelusi kui purustatud linnade ülesehitamist, nii meeleolukat elamishoogu kui mõtlikku melanhooliat. Portreteeritud on nii emasid kui tavalisi linnakodanikke, maastike seas näeme nii rohelisi metsanukkasid kui uduseid rannaääri, maalitud on nii Tallinnat kui Tartut – ja paljutki veel. Kõigil töödel võiks peatuda pikemalt, kuid teeme siinkohal vaid mõned lühistopid.

Kodumaiste maastike seas annavad tooni teosed, mis on valminud Eesti vanema põlve kunstnike meeliskohtades: Lõuna-Eestis, Läänemaal, Saaremaal. Maastikud on harmoonilised ja inimtühjad: loodus elab kooskõlas iseendaga, puuduvad konfliktid, ähvardused ja pinged. Sageli on aimata nostalgiat ja sentimentaalsust: kuna autorid olid pärit maalt, sündinud ja kasvanud looduse keskel, siis taaselustuvad nende teostel ka lapsepõlvemälestused. Rõhutatakse suviseid meeleolusi, ängistavamad aastaajad jäävad reeglina kõrvale ja see muudab maalid ka avaraks, valgusküllaseks ning värvikirevaks. Sügavam taotlus nende maastikuvaadete taga näib olevat kodutunde ja tasakaalu pühitsemine, turvalise otsimine, stabiilsuse rõhutamine. Imetletakse seda, mis on, ega kiputa fantaasiatesse. 

Säärase idüllilise lähenemise kõrval torkavad silma ka teosed, kus on kujutatud võõraid paiku. Roman Nymani retk Petseri kloostrisse või Konrad Mägi ilmselt Norras valminud maal on teravamad, nad märkavad rohkemgi detaile ning tekib teatud intensiivsus, mida rahunenud meeled tuttavlikke paiku maalides ei taju. Mägi maal, mida avalikkusele näidatakse esmakordselt, paistab silma kunstnikule iseloomuliku tiheda pintslikirjaga, kuid sarnane töömahukus kandub kõigile näituse töödele. Peab paika Olev Subbi tähelepanek, et Eesti vanemat maalikunsti iseloomustab värvikesksus ja suur töömaht, kuna iga ruutsentimeeter on läbi maalitud (ja sageli mitu korda). 

Siiski hakkavad eriti Teise maailmasõja eelõhtul ja selle ajal kunstnikud sisse tooma eksistentsiaalseid meeleolusid. Eerik Haameri või Johannes Greenbergi teostel tajume melanhooliat ja mõtlikkust, justkui seisaksid need tööd vaimse vastupanu eesliinil, kuid kuuldes läheneva ähvarduse kõma, on nende koloriit tõmbunud tõsiseks ja atmosfäär murelikuks. 

Lisaks maastikele on näitusel väljas ka mitmeid linnavaateid, mis pea eranditult vaatavad urbanistlikule maastikule mitte läbi moodsuse prisma, vaid süvenedes linnade varasematesse kihistustesse. Vanalinnad, iidsed tornid ja käigud, munakiviteed ning muu säärane köidab kunstnike tähelepanu palju rohkem kui uudne linn elektriliinide ja ühistranspordiga. Romantiline vaim kannab lisaks maastikele ka linnavaateid, proovides vaatajale sisendada elujaatust ning aegade muutumatust, kõige igavest ning meeldivat paigalpüsimist ja pakkuda rahutule meelele pelgupaika.

Inimesekujutluses tulevad aga sisse vastuolulisemad toonid. Näeme teemasid, mida maastiku- ja linnavaated ei puuduta alates surmast ja lõpetades moodsa linnastunud inimese uuenenud elukeskkonnaga. Nikolai Kummitsa haruldane teos kõrvuti Kristjan Raua esmakordselt eksponeeritava joonistusega räägivad tõsisel toonil eksistentsiaalsetest teemadest nagu emadus või üksindus, ootamine ja hüljatus, samas kui mitmed autorid vaatavad imetlevalt töötavate inimeste poole ning leiavad neis olulisi elulisi väärtuseid. Seda on vahel seostatud ka vaikiva ajastu nõuetega, kuid oma rolli võis mängida taas kunstnike lapsepõlv – olles harjunud viibima pidevalt töötavate inimeste keskel, kelle tegutsemine oli pealegi sageli loodusega kooskõlas (põllumehed, kalurid jt), leidsid nad inimese ja looduse kooskõla just neis tegevustes. Nii võib öelda, et sel näitusel pöörduvad kunstnikud sageli tagasi oma lapsepõlve – ja näitus tervikuna pöördub Eesti Vabariigi lapsepõlve.

Kunstiloolise teksti autor Eero Epner

Kuraatorid Eero Epner ja Piia Ausman 

Kataloog PDF

< tagasi

NÄITUS GALERII INTERJÖÖRIS

Eesti maalikunsti klassika - interjöör
Haus Galerii Eesti maalikunsti klassika - interjöör 2023. Foto (raamimata)
Eesti maalikunsti klassika - interjöör
Haus Galerii Eesti maalikunsti klassika - interjöör 2023. Foto (raamimata)
Eesti maalikunsti klassika - interjöör
Haus Galerii Eesti maalikunsti klassika - interjöör 2023. Foto (raamimata)
Eesti maalikunsti klassika - interjöör
Haus Galerii Eesti maalikunsti klassika - interjöör 2023. Foto (raamimata)
Eesti maalikunsti klassika - interjöör
Haus Galerii Eesti maalikunsti klassika - interjöör 2023. Foto (raamimata)
Eesti maalikunsti klassika - interjöör
Haus Galerii Eesti maalikunsti klassika - interjöör 2023. Foto (raamimata)
Eesti maalikunsti klassika - interjöör
Haus Galerii Eesti maalikunsti klassika - interjöör 2023. Foto (raamimata)
Eesti maalikunsti klassika - interjöör
Haus Galerii Eesti maalikunsti klassika - interjöör 2023. Foto (raamimata)
Eesti maalikunsti klassika - interjöör
Haus Galerii Eesti maalikunsti klassika - interjöör 2023. Foto (raamimata)

TEOSED EESTI MAALIKUNSTI KLASSIKAST 1900-1945

Interjööris
Ado Vabbe Interjööris 1923. Guašš, paber Vm 42 x 32 cm (raamitud)
Teeandja
Eerik Haamer Teeandja 1943. Õli, vineer 47 x 46.5 cm (raamitud)
Talvine linnavaade uisutajaga
Elmar Kits Talvine linnavaade uisutajaga 1941. õli, lõuend 38 x 43.5 cm (raamitud)
Lagendiku veerul (Sügisesed kased)
Paul Raud Lagendiku veerul (Sügisesed kased) 1906-1911. Õli, lõuend 69 x 62 cm (raamitud)
Vana Tallinn
Ants Murakin Vana Tallinn 1930. Õli, papp 60.3 x 74 cm (raamitud)
Kalurid rannal
Richard Uutmaa Kalurid rannal 1944. Õli, paber 51.3 x 73.2 cm (raamitud)
Tallinna börs
Paul Burman Tallinna börs 1910ndad. Tempera, paber 68 x 48.5 cm (raamitud)
Maastik
Ado Vabbe Maastik 1943. Õli, paber Vm 49 x 44.5 cm (raamitud)
Linnamotiiv
Villem Ormisson Linnamotiiv 1927. Õli, lõuend 54.3 x 65.6 cm (raamimata)
Maastik kaskedega
Konstantin Süvalo Maastik kaskedega 1936. Õli, papp 54 x 39 cm (raamitud)
Maastik veskiga
Andrei Jegorov Maastik veskiga 1927. Õli, lõuend 60 x 75 cm (raamitud)
Äärelinna vaade
Elmar Kits Äärelinna vaade 1941. Õli, lõuend 56 x 51 cm (raamitud)
Nõo kirik
Johannes Saal Nõo kirik 1944. Õli, vineer 41 x 52 cm (raamitud)
Vanalinna motiiv hobuvankriga
August Ternestin Vanalinna motiiv hobuvankriga 1938. Õli, lõuend 58.5 x 73 cm (raamitud)
Vaade Tallinnale
Edmond Arnold Blumenfeldt Vaade Tallinnale 1941. Õli, lõuend 46 x 55 cm (raamitud)
Metsatee taluõuele
Andrei Jegorov Metsatee taluõuele 1936. Õli, lõuend 70 x 78 cm (raamitud)
Tulpide väljak
Konrad Mägi Tulpide väljak 1909-1910. Õli, lõuend 41 x 60 cm (raamitud)
Ema sülelapsega
Nikolai Kummits Ema sülelapsega 1935. Õli, lõuend 89 x 71 cm (raamitud)
Sadamas
Nikolai Kull Sadamas 1941. Õli, lõuend 38 x 50 cm (raamitud)
Roheline maastik
Aleksander Vardi Roheline maastik 1936. Õli, lõuend 53 x 44 cm (raamitud)
Petseri klooster
Roman Nyman Petseri klooster 1945. Õli, vineer 70 x 76 cm (raamitud)
Narva-Jõesuu motiiv
Ardo Sivadi Narva-Jõesuu motiiv 1936. Õli, lõuend 65.5 x 85.5 cm (raamitud)
Maastik mändidega
Eduard Poland Maastik mändidega 1931. Õli, lõuend 45 x 60 cm (raamitud)
Maastik majadega
Konstantin Süvalo Maastik majadega Dateerimata. Õli, lõuend 27 x 36 cm (raamitud)
Maastik kollaste põldudega
Erich Leps Maastik kollaste põldudega Dateerimata. Õli, vineer 47 x 56 cm (raamitud)
Linnavaade
Andrei Jegorov Linnavaade Dateerimata. Õli, vineer 52 x 70 cm (raamitud)
Linnavaade
Karl Tael Linnavaade 1935. Õli, vineer 39 x 60 cm (raamitud)
Viru värav
Andrei Jegorov Viru värav Dateerimata. Õli, vineer 79 x 52 cm (raamitud)
Talu Pakri saarel
Nikolai Kull Talu Pakri saarel 1938. Õli, lõuend 56 x 70 cm (raamitud)
Saaremaa maastik
Nikolai Triik Saaremaa maastik 1938. Õli, kartong Vm 30.5 x 47 cm (raamitud)
Rannaküla
Juhan Nõmmik Rannaküla 1939. Õli, lõuend 64 x 91 cm (raamitud)
Maastik lehmadega
Paul Burman Maastik lehmadega Dateerimata. Õli, vineer 53 x 71 cm (raamitud)
Maastik majadega
Voldemar Eller Maastik majadega 1943. Õli, lõuend 62 x 94 cm (raamitud)
Kevadine maastik kaskedega
Anatoli Kaigorodov Kevadine maastik kaskedega 1931. Õli, papp 55 x 76 cm (raamitud)
Kasaritsa maastik (Meegomäe)
Jaan Vahtra Kasaritsa maastik (Meegomäe) 1943. 1 52 x 67.5 cm (raamitud)
Rannaküla viljapõlluga
Richard Uutmaa Rannaküla viljapõlluga 1943. Õli, lõuend 70 x 90 cm (raamitud)
Talvine maastik majadega
Jaan Grünberg Talvine maastik majadega 1936. õli, papp 45 x 50 cm (raamitud) hind 1 400
Maastik
Eduard Kutsar Maastik 1942. Õli, lõuend 46 x 75 cm (raamitud)
Puhkus põllul
Oskar Kallis Puhkus põllul 1916. Pastell, paber Vm 36.2 x 44 cm (raamitud)
Suvine linnavaade paadisadamaga
Karl Pärsimägi Suvine linnavaade paadisadamaga 1930ndad. Õli, paber 42.5 x 49.7 cm (raamitud)
Talvine talumaastik
Aleksander Uurits Talvine talumaastik 1905-1910. Pastell, papp 37.5 x 43.5 cm (raamitud)
Vabaduse plats (EEKS maja)
Peet Aren Vabaduse plats (EEKS maja) 1935. õli, lõuend 84 x 97 cm (raamitud)
Vaade talule
Johannes Võerahansu Vaade talule 1942. Õli, vineer 64 x 84 cm (raamitud)
Kevade
Eerik Haamer Kevade 1936. Õli, lõuend 70 x 64.5 cm (raamitud)
Lauri talu õu
August Jansen Lauri talu õu 1945-1954. Õli, masoniit 84 x 102 cm (raamitud)
Metsateol
Juhan Püttsepp Metsateol Dateerimata. Õli, papp 46 x 67 cm (raamitud)
Päev põllul
Lepo Mikko Päev põllul 1943. Õli, papp 39 x 57 cm (raamitud)
Talvine Tallinn
Viktor Leškin Talvine Tallinn 1943. Õli, papp 64 x 72 cm (raamitud)
Tartu vana kalaturg
Nigul Espe Tartu vana kalaturg 1942. Õli, lõuend 68 x 94 cm (raamitud)
Õhtu põllul
Lepo Mikko Õhtu põllul 1946. Õli, vineer 64 x 84 cm (raamimata)
Figuraalkompositsioon
Johannes Greenberg Figuraalkompositsioon Dateerimata. Õli, vineer 64 x 48 cm (raamitud)
Lambapügaja
Johannes Võerahansu Lambapügaja 1938. Õli, lõuend 59 x 79 cm (raamitud)
Linnavaade
Lepo Mikko Linnavaade 1943. Õli, vineer 60 x 45 cm (raamitud)
Rannaküla
Eerik Haamer Rannaküla 1936. Õli, lõuend 65 x 70 cm (raamitud)