Näitused > Toimunud > Haus Galerii

ok_na_549.jpg

Haus Galerii 15.03.2023-02.04.2023

HAUS GALERII JÄTKAB NÄITUSTESEERIAGA - KOLLEKTSIONÄÄRID

EXTRAVAGANZA: TEOSED JOSE COROMINASE ERAKOLLEKTSIOONIST - MOODSA KUNSTI KLASSIKA

Enamasti on kunstikogujad persoonid, kes jäävad kunsti varju ega taha end avalikustada. Ometi on ka filantroope, kes tegutsevad kunsti propageerides suurejoonelisemalt, korraldades näituseseeriaid oma kollektsioonist või luues eramuuseume, mis publiku tähelepanu köidavad ning ka nende endi isiksuse avalikkuse huvi alla toovad.

Tulemusena on mitmed maailma tuntuimad kunstimuuseumidki saanud olulisi täiendusi või koguni baaskollektsioone just seesuguste erakogude algatusest, näitena siinkohal Tate ja British Museum Londonis. Samuti London National Gallery baaskollektsioon, mis kuulus pankur John Julius Angersteinile, rääkimata värvikast ja märgilisest Peggy Guggenheimist, kelle kunstikogumine ja kirglik pühendumine kunstile sai alguse juba 1920ndail ning laienes mõjujõudsana aastakümneid peale seda.

Sõltumata kollektsionääride rohkemast või vähemast tuntusest, mängib nende persoon kunsti kogumise juures äärmiselt olulist osa, kujundades selle kollektsiooni loo ja näo, kus vahelduvad nii isiklikud ja emotsionaalsed kui laiemalt kunstimastaapsed aktsendid. Olgu kollektsioonid kas väiksemad ja intiimsemad või suurejoonelised, räägivad need kunsti rolli olulisusest, vajadusest ümbritsevaid ühiskonna nähtuseid, emotsioone ja eluilminguid sügavamalt lahti mõtestada. Tajuda teatud energiavõnkeid, mida kunstiteos kätkeb, rikastamaks igapäevaseid mõtteruume niisama nagu vestlus sisuka kaaslasega, kes otsekui teaks midagi sõnadesse pandamatult rohkemat. 

Hispaanlase Jose Corominase kunstikollektsioon on mahukas, kuid pigem intiimne ning valitud enamasti impulsiivselt ja meeleolu tunnetusest lähtuvalt kui kalkuleerivalt. Kindlasti ei ole tema näol tegemist kogujaga, kes oleks valmis oma kollektsioonis olevaid töid vahetama või veelgi vähem müüma. Kunst on tema jaoks lahutamatult oluline kaaslane.  Kõigele lisaks on ka Jose enda suureks kireks maalimine, luues värvikirkaid ja spontaanseid kollaažielemendiga teoseid, milles avaldub tema enda niisama värvikas karakter.  Ekstravagantse ja silmapaistvana on seda kinnisvaraärimeest märgata Tallinna kesklinnas,  kus ta liigub alati elegantses heledas ülikonnas, kandes kirevaid särke, kuldse prossiga ehitud lipsu ning kerget mantlit ka kõige külmema ilmaga ja mitte iialgi mütsi ega vihmavarju. 

Nimekast Barcelona perekonnast pärit Jose on kogunud eesti kunsti ligi 20 aastat, ajast, mil ta tookord Helsingist Tallinnasse elama asus. Tänaseks moodustavad Eesti moodsa kunsti klassikute teosed kinnisvaraärimehe kollektsioonis olulise tuumiku. 

Jose Corominase vaoshoitud emotsionaalusus ja isikliku kontakti otsimine eesti kunstiga on pannud teda suhtlema kunstnikega ning külastama ateljeesid, galeriisid ja oksjoneid. Ta on Haus Galerii püsiv ja pikaajaline klient, kelle kollektsioonis on tänaseks silmapaistev valik meie nimekate autorite erakordseid teoseid — kunstnikke, kelle tööd on märkimist väärivalt ka laiema kunstikogujate ringkonna poolt alati otsitud ja hinnatud Haus Galerii moodsa kunstiklassika oksjonitel, millest 2023. aasta kevadoksjon peagi taas aset leiab.

Jose Corominase erakollektsiooni näitus Haus Galeriis esitab siinkohal paarikümmet teost, mille keskmes on Peeter Mudisti suureformaadiline kuuenurkne figuraalkompositsioon Üks tee 1983. aastast, aga ka haruldased varased teosed Jüri Arrakult nagu Suplejad (1971) ja Tuulelohe (1973) ning ligi kümme aastat hiljem valminud popilikus võtmes maalitud akt kollasel foonil Enn Põldroosilt. Intrigeerivalt kõrvuti võib näitusel näha Rein Tammiku ja Evald Okase Pariisi vaateid, kellest esimene elab Prantsusmaal juba pikki aastaid, tegutsedes seal vabakutselise kunstnikuna. Emeriitprofessor Evald Okase maailmarännakute aineline kunst on aga omaette peatükk tema loomingus. Erilise armastusega on Jose kogunud Nikolai Kormašovi teoseid, mida on tema kogus mitmeid. Näitusel võib näha kahte tööd, millest  Kolmekuningapäev (1990) koondab kunstnikule omaselt, ühes pealtnäha lihtsas talumotiivis, Euroopa religiooni ajaloolise märgistiku. Lisaks leiab näituselt ka Henn Roode, Olav Marani ja Raivo Korstniku teoseid. 

Jose Corominase erakollektsiooni näitus pakub vaatajale unikaalse ja kindlasti intrigeeriva võimaluse vaadata teadlikult koos kunstimaastiku kahte oluliselt ja lähedalt seotud elementi, nii kollektsionääri kui ka tema kunstikogu, kus maalide sisu- ja motiivijulged valikud kõnelevad ju ka nende omanikust, siinkohal mitte-eestlasest ja tema respekti väärivast huvist eesti kunsti vastu. Samuti kutsub näitus heas mõttes uudishimule, kõrvutamaks ühte kollektsionääri ja tema kollektsiooni, lugedes tema mõtteid ja maailma läbi äärmiselt suurepärase eesti moodsa kunsti. 

Tekst: kuraator Piia Ausman 

Kataloog PDF

< tagasi