Näitused > Toimunud > Haus Galerii

Haus Galerii 20.07.2004-20.08.2004

JÜRI MILDEBERG

Panoptikum

Jüri Mildebergi panoptikumis on koos vanemad ja uuemad pildid.

Jüri Mildebergi teatakse peaasjalikult lasteraamatute illustraatori ning kujundajana, kes on võitnud mitmeid olulisi preemiaid ning leidnud korduvalt äramärkimist. Äramärkijate seas on olnud küll kaksikutest põnnid Soomes, üks vanatädi Koiva jõe kaldalt ja seitse kitse Rapla kandist, kuid viimasel ajal on suurimat heameelt valmistanud Karl Ernst von Baeri rahulolev lugejakiri. Oma loomingus tegeleb Mildeberg “pisiasjadega, mis omavad tähtsust” – südamlike gorillade ja ontlike onkelitega. Räägitakse soojusest ja muhedast humoorikusest, sõbralikkusest ja saladustest. Käesoleval näitusel räägib Mildeberg aga hoopis sellest, mis on kunst.

Kunsti kollektsioneerimisega alustati mitusada aastat tagasi, kuid sugugi mitte kohe ei kogutud maale ja skulptuure eraldi kunstimuuseumitesse. Rikkamatel inimestel olid sel ajal omaette kurioosiumite kogud, panoptikumid, süstematiseerimata ja reglementeerimata sahvritagused, kuhu kuhjati eksootiliste loomade topiseid, veidra kujuga kive, uhkeid suveniire Idamaadest jne. Kogu kupatuse kõrvale pandi hunnikusse ka pildid ja kujud. Mildeberg ongi põhimõtteliselt üks neist vanema aja rikkamatest inimestest, kuid tema kurioosiumite kollektsioon on vägevaim kõigist. Sest tema ei võta enda ukse taha mitte ainult esemeid, vaid ka loomi ja inimesi, olemasolevaid ja mitte kunagi tulevaid. Enamgi veel – tema panoptikumist leiame ka Ajaloo ja Poliitika, Teaduse ja Mildebergi enda. Ühtepidi teeb kunstnik justkui nalja, kuid teisalt annab ta hoopis uusi tähendusi, tõlgendab ja jutustab lugusid, mida teadaolevalt pole kunagi juhtunud, ent mis võisid siiski juhtuda. See on näitus võimatuste võimalikkusest.

Lisaks Leninile, Mildebergile, Kristusele ja teistele tunnustatud meistritele seikleb mitmes Mildebergit töös ka Karl Ernst von Baer. Siinkohal katke tema ülalnimetatud rahulolevast lugejakirjast:

Herr Jüri Mildeberg,

Ma rõõmustasin wäega, kui näggin, et Teie mind auf die Bilder pannud olete. Mina olen juba aastaid als ein Teadlane töötanud ja leidnud, et see wäega põnew amet on. Minu Spezialität on wõrdlev embrüoloogia ehk õppetus sellest, kuidas elu tekkib ja mis selle sees leida on. Nüüd Teie Bilder vaadates mina tundsin, et meie räägime ühtedest asjust. Teie ilmselt minu mitmeid Hefte lugenud olete ja sealt kinnitust leidnud olete, et ellu – see on eine tore Asi. Selle tõttu mina wäega õnnelik olen ja ikka lootma hakkan, et Mildeberg kunagi nõus on Baeri Hefte oma töödega kaunistama.
Teie
Karl Ernst von Baer
Aus Dorpat

P.S. Eriti tore oli wälja uurida, et mina Eesti talumees olnud olen. Sellest minu Mutter mulle kunagi rääkinud ei ole.

< tagasi