Näitused > Toimunud

2009

8534_t.jpg

SEB GALERII

Agne Kuusing-Soome
Mälumustrid

Läbi tundlike ja poeetiliste akvarellide sukeldub kunstnik Agne Kuusing-Soome isikliku mälu ja mäletamise temaatika lõpututesse sügavustesse. Mälu on paradoksaalne – ta hoiab meeles, kuid see, mida ta meeles hoiab, tundub olevat päästmatult kadunud. Mälumustrid ja -kihistused on sügavad, faktuursed ja detailirohked, mõned asjad kerkivad eredamalt esile, mõned hägusamalt. Agne Kuusing-Soome püüab läbi maalide seda kaduma määratut taastada, kas või hetkeliselt, ajutiselt.