Oksjonid > Kord

 

TEADMISEKS OKSJONIL OSALEJALE

Kõik oksjonil osalevad teosed on läbinud nende autentsust ja tehnilist seisukorda kontrolliva kunstiekspertiisi. Teostega seonduvaid pretensioone on õigus korraldajale esitada pädevalt argumenteerituna 3 kuu jooksul peale oksjoni toimumise kuupäeva.

OKSJONI EKSPOSITSIOON

Oksjoniteostega saab tutvuda originaalis Haus Galerii ruumides oksjonieelsel näitusel, mis on avatud keskmiselt kolm nädalat enne oksjoni toimumise kuupäeva. Samas antakse ostueelseid konsultatsioone ja täiendavat teavet oksjoni korra kohta. Teostega saab tutvuda ka galerii koduleheküljel aadressil www.haus.ee

OKSJONILE REGISTREERUMINE

Oksjonil on võimalik osaleda galeriis, reaalajas online’s, samuti telefoni või kirjaliku pakkujana. Oksjonil osalejatel tuleb oksjonile registreeruda kirjalikult, täites ja allkirjastades registreerimisleht ning makstes registreerimise tasu, milleks on 50 EUR. Registreerimislehed on saadaval nii galeriis kohapeal kui ka Haus Galerii kodulehel ja soovi korral e-posti teel. Registreerimise tasu garanteerib oksjonil turvalise osalemise vältides juhuslikke huvilisi ja sisaldab ka oksjoni trükikataloogi. Ostja täidab ja allkirjastab oksjoni registreerimislehe ning edastab selle talle sobilikul viisil, kas isiklikult või e-posti teel galeriile aadressil haus@haus.ee. Registreerimisleht jääb oksjoni sekretariaati. Sellele kantav informatsioon on vajalik ostja isiku kinnitamiseks ja oksjonil arveldamise lihtsustamiseks. Korraldaja garanteerib ostja isikuandmete konfidentsiaalsuse. Registreerumise järgselt teatatakse ostjale tema oksjonil pakkumise number, millega ostja osaleb oksjonil ja identifitseerub ka online, kirjaliku või telefonis pakkujana.

OKSJONIL OSALEMINE ONLINE`S

Kui osaleja soovib oksjonil osaleda reaalajas online pakkujana tuleb tal sellest galeriile teada anda kas isiklikult galeriis kohapeal või e-posti või telefoni teel, mille järel talle edastatakse oksjoni registreerimisleht. Kui osaleja on täitnud ja allkirjastanud registreerimislehe, edastatakse talle hiljemalt oksjonieelsel päeval personaalne kasutajatunnus ja salasõna, millega logida sisse online oksjoni keskkonda. Samuti edastatakse detailsed online keskkonda sisenemise ning oksjonil osalemise juhised.

OKSJONIL OSALEMINE KIRJALIKU PAKKUMISEGA VÕI TELEFONI TEEL

Kui oksjonile eelregistreerunud osaleja ei saa ise oksjonil viibida, ei galeriis kohapeal ega online’s siis on tal võimalik teha teostele kirjalikke pakkumisi või osaleda oksjonil telefoni vahendusel. Kirjaliku pakkumise saab teha kas alghinnaga või vastavalt pakkuja otsusele kõrgemalt. Kirjaliku pakkumise kinnitab pakkuja registreerimisele vastavas vormis hiljemalt ühe päeva jooksul enne oksjoni toimumist kas galeriis või saadab selle e-postiga, fikseerides pakutava(d) teose(d) ja maksimaalsed ostuhinnad, mille piires esindab teda oksjonil oksjonikorraldaja. Kui ostja kirjalik pakkumine jääb viimaseks kõrgeimaks hinnaks, siis fikseeritakse teose müük ja teatatakse sellest ostjale kolme päeva jooksul peale oksjoni toimumist. Kirjalik pakkuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda ka alla tema maksimaalset pakkumist. Telefonipakkumise korral tuleb registreerumisel galeriid teavitada, millistest teostest ollakse huvitatud, märkides need registreerimisele vastavasse vormi. Ostjat huvitava teose esitlemise eelselt helistab korraldaja ostjale ja ostja osaleb oksjonil telefoni vahendusel.

OKSJONIL PAKKUMINE

Oksjonil pakkumine teostele toimub nende kataloogis esitatud järjekorras. Pakkumist viib läbi oksjonipidaja, kes teatab pakkumise alghinna ning fikseerib kolmanda haamrilöögiga teose lõpphinna ja lahendab ainuisikuliselt kõik pakkumistega seonduvad küsimused. Hinnasammuks on kuni summani 1000 EUR - 50 EUR; 1000 kuni 3000 EUR - 100 EUR; 3000 kuni 5000 EUR - 200 EUR; 5000 kuni 10 000 EUR - 300 EUR; 10 000 - 50 000 EUR - 500 EUR; 50 000 EUR - 1000 EUR; 70 000 EUR - 3000 EUR ja alates 100 000 EUR - 5000 EUR. Kui osaleja soovib pakkuda korraga enam kui kehtestatud hinnasamm lubab, siis on see võimalik, kuid peab olema esitatud täissajalistes. Lõplik pakkumine registreeritakse oksjonisekretäride poolt.

OSTETUD TEOSTE EEST TASUMINE

Oksjonilt ostetud teoste eest saab tasuda nii sularahas, ülekandega kui ka pangakaardiga. Oksjoni sekretariaadist väljastatakse igale ostjale vastav leping-arve oksjonijärgsel päeval või soovi korral koheselt peale oksjonit. Oksjoniteoste eest tuleb tasuda 5 päeva jooksul peale oksjoni toimumise kuupäeva. Sularahas ja kaardiga tasumisel saab ostja teose kätte kohe peale makse sooritamist. Ülekandega tasumisel tuleb ostjal teose kättesaamisel esitada maksekorralduse koopia. Ostja tasub haamrihinna, millele lisandub haamrihinnast arvestatuna 10% ostutasu. 

OSTUTASU

Ostutasu on ajalooliselt eksisteerinud ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasu oksjonimajades kui oksjonipidaja korralduskulude kompensatsioon enampakkumise ettevalmistamisel, läbiviimisel ja administreerimisel. Ostutasu ehk buyer’s premium on 10% ja lisandub haamrihinnale ning seda ka juhul, kui haamrihinnaks on teose alghind.