Näitused > Toimunud > Haus Galerii

Haus Galerii 20.09.2005-28.10.2005

TÕNIS VINT

Geomeetriline ja arhitektuurne element

Tõnis Vint on tänaseks omaette märksõna. Tema on üks neist tegelikult võrdlemisi vähestest eesti kunstnikest, kelle puhul me saame kõneleda koolkonnast. Siinjuures peab koolkonda mõistma ehk natuke laiemalt kui seda tavaliselt tehakse. Ühelt poolt on tõepoolest Vindi ümber koondunud aegade jooksul noored õpilased, kelle loomingus on hiljem hakanud rohkem või vähem läbi kumama kas Tõnis Vindi kosmosele iseloomulikke märksõnu või lausa tema käekirja. Teisalt on ta kaudsemalt mõjutanud eakaaslasi nii Eestis kui piiri taga, seda nii autorina kui ka teatud mõttemaailma esindajana. Üks tuntumaid Vindi juures õpilasena alustanud kunstnikke on näiteks Siim-Tanel Annus, kelle looming juba üle paarikümne aasta tegeleb kõiksuse ja igaviku haaramisega. Jah, ega Vindi enda ambitsioonid ei ole sugugi väiksemad.


Tõnis Vindi puhul on pealtnäha kerge laskuda sentimentalismi. Isegi kui tõepoolest nimetada tema teemadeks kõiksus ja igavik, võime ometi täheldada ka päris konkreetseid rajajooni. Vindi geomeetria on alati esteetiliselt väljapeetud, kuid samas on sellel matemaatiline, isegi teaduslik aluspõhi. Võttes näiteks joonistuse, kus on vaid jooned ja punased täpid, saab enamik vaatajaist ilmselt kunstilise laksu juba kätte. Ent süvenema hakates selgub, et midagi ei ole paigutatud tööle vaid esteetilist elamust silmas pidades. Punaseid täppe on üheksa - üheksa nagu Saturni rõngaid. Joonte omavahelised suhted on juba keerulisemad, neile võib leida taustu nii liivi vöökirjadest kui aasia kultuuri põhjatutest kihtidest. Vint valdab kõike. Ta orienteerub võrdväärselt kõikvõimalikes esteetilistes, esoteerilistes, filosoofilistes, religioossetes süsteemides. Tema sünteesivõime on silmatorkav, tema materjalihaaravus muljetavaldav. Ent ikkagi on Vint ennekõike kunstnik selle sõna 60ndate vaimus: alati avangardne, aga kunstiliselt läbitöötatud.


Tõnis Vindi paiknemine esteetika, esoteerika ja matemaatika ristteel on segadusseviiv. Loomulikult ei saa Vindi loomingu pärisosaks tõsta vaid tema suutlikkust liikuda inimkonna (ja mitte ainult inimkonna) vaimses pärandis. Silma paistab ikkagi, kuidas Vindi tööd on kaasa haaranud ka neid, kellel pole tegelikult aimugi skeemidest, mis nende tööde aluspõhja moodustavad. Vint ise pakub tegelikult sellele ühe seletuse ka ise välja: ta püüab luua sääraseid teoseid, mis edastavad teatud visuaalseid impulsse. Ja siinkohal lisab Vint midagi, mis lubab oletada: milline see impulss täpsemalt on ning millist sõnumit see peaks kandma, on tal juba üpris kenasti ette välja arvestatud. Vint ise sõnastab ka erinevuse, mis lahutab teda ja neid, kes kasutavad geomeetriat abstraktsionismi loomisel. Nemad, ütleb Vint, keskenduvad aistingutele, mina seevastu sõnumitele. Tõnis Vindi roll Eesti kunstimaailmas on teatud määral hõlmamatu ja vastuokslik. Ühelt poolt tuntud erak, teisalt pidev suhtlus kaasautoritega. Ühelt poolt avangardne, teisalt põhinemine rütmidele ja mustritele, mis korduvad aja- ja ruumiüleselt. Ühelt poolt rõhutatult esteetiliste maailmade looja, teisalt seda esteetikat vaid kaasnähteks pidav. Ühelt poolt erinevates teooriates liikleja, teisalt pidevalt omapoolseid tõlgendusi väljapakkuv. 
Ent igatahes kõike muud kui igav.

< tagasi
(müüdud)H4
Tõnis Vint
H4
1998. Tušš 43 x 43 cm
hind 1 343
FAR EAST CENTER  VISIOON I
Tõnis Vint
FAR EAST CENTER VISIOON I
2002.
FAR EAST CENTER  VISIOON II
Tõnis Vint
FAR EAST CENTER VISIOON II
2002.
FAR EAST CENTER  VISIOON III
Tõnis Vint
FAR EAST CENTER VISIOON III
2002. (raamimata)
FAR EAST CENTER  VISIOON IV
Tõnis Vint
FAR EAST CENTER VISIOON IV
2002.
(müüdud)VPY 16
Tõnis Vint
VPY 16
1989. Tušš 42 x 42 cm
hind 767
(müüdud)VPY 14
Tõnis Vint
VPY 14
1989. Tušš 42 x 42 cm
hind 767
(müüdud)VPY 15
Tõnis Vint
VPY 15
1989. Tušš 42 x 42 cm
hind 767
(müüdud)SPY 1
Tõnis Vint
SPY 1
2005. Tušš 59 x 42 cm
hind 959
SPY 2
Tõnis Vint
SPY 2
2005. Tušš 59 x 42 cm (raamitud)
hind 959
SPY 3
Tõnis Vint
SPY 3
2005. Tušš 59 x 42 cm (raamitud)
hind 959
SPY 3
Tõnis Vint
SPY 3
2005. Tušš 59 x 42 cm (raamitud)
hind 959
(müüdud)SPY 4
Tõnis Vint
SPY 4
2005. Tušš 59 x 42 cm
hind 959
(müüdud)H8
Tõnis Vint
H8
2001. Tušš 43 x 43 cm
hind 1 343
(müüdud)H7
Tõnis Vint
H7
2001. Tušš 43 x 43 cm
hind 1 343
(müüdud)H3
Tõnis Vint
H3
1998. Tušš 43 x 43 cm
hind 1 343
(müüdud)H3
Tõnis Vint
H3
1998. Tušš 43 x 43 cm
hind 1 343
(müüdud)VPS 2
Tõnis Vint
VPS 2
2005. Tušš 42 x 42 cm
hind 767
(müüdud)VPY 10
Tõnis Vint
VPY 10
1988. Tušš 42 x 42 cm
hind 767
(müüdud)VPY 11
Tõnis Vint
VPY 11
1989. Tušš 42 x 42 cm
hind 767
(müüdud)VPY 12
Tõnis Vint
VPY 12
1988. Tušš 42 x 42 cm
hind 767
(müüdud)VPY 13
Tõnis Vint
VPY 13
2005. Tušš 42 x 42 cm
hind 767
VPY 17
Tõnis Vint
VPY 17
1989. Tušš 42 x 42 cm (raamitud)
hind 767