Näitused > Toimunud > SEB GALERII

SEB GALERII 17.07.2008-29.08.2008

Maret Olvet

Valiku vabadus

Maret Olvet kõneleb läbi oma graafikaloome vabadusest, mängulustist ja sõltumatusest – kõigest sellest, mis peaks ju igale kunstnikuhingele loomuomane olema. Ent üle neljakümne aasta näitustel osalenud kunstnikuna on Maret Olvet eri aegadel olnud sunnitud looma ahistavates ja kitsendavates tingimustes. Eelmise sajandi viimasel kümnendil alanud uus ajastu sümboliseeris kunstnike jaoks eelkõige vabanemist loomingulises mõttes, rituaalset puhastumisprotsessi. Koos uue ühiskonnakorraldusega võeti üle uued mõisted, väärtushinnangud, prioriteedid – läbi loomingu mõtestabki Olvet enda jaoks lahti neid teemasid ja mõisteid. Geomeetrilistest kujunditest ja abstraktsetest motiividest läbipõimunud graafilised lehed kannavad endas kaasaja vaimu. Läbi minimalistliku üldistuse tõlgendab kunstnik nii teda isiklikul tasandil puudutavaid kui ka üldisi-aktuaalseid mõisteid.  Vaataja mõttelendu konkreetse sümboli taha peidetud idee lahti seletamisel suunavad tööde lakoonilised, ent tuumakad pealkirjad („Konkurents“, „Edukas“, „Vallasasi“, „Kinnisasi“, „Eesti ikoon“), mis  peegeldavad väljendusrikkalt tänasele Eesti ühiskonnale iseloomulikke tunnusjooni.

Paralleelselt Eesti ühiskonna arengus toimunud muutustega on Olvet oma loomingus püüelnud abstraktsionismi ja üldistuse suunas. Üleminek realismist abstraktsionismile toimus 1990. aastal, kui valmis sügavtrükitehnikas seeria "Võrsed". Sealt edasi liikus Olvet juba  lakoonilisemate lahenduste poole. Näitusel eksponeeritud graafilised lehed on klaarid, puhastatud üleliigsetest sümbolitest ja ebaolulistest kujunditest. Tööde kompositsioon on üles ehitatud omavahel põimuvate ja kattuvate geomeetriliste kujundite, sirgete ja kõverate joonte ning kumerate ja nurgeliste pindade ning nendevahelise valge tühja ruumi koosmõjule. Ent abstraktsete kujundite vahel joonistuvad siin-seal välja ka ära tuntavad kujutised poisi, kala või dollarimärgi näol ning seerias „Eesti ballaadid“ kohtab realistlikke mälupilte kunstniku lapsepõlveaegsetest tuulikutest ja talumajadest. Minimalismikeeles kõnelevatesse piltidesse toob värelevat elu tundeline värvigamma ja õrnalt läbikumav tonaalsus.

Ehkki eesti graafika grand old lady’ks tituleeritud Maret Olvetil on seljataga üle neljakümne aasta aktiivset loomeperioodi, töötab ta samasuguse energia, kire ja pühendumisega. Väljendub ju pidev katsetamisvajadus ka laias ampluaas, millega Olvet tegeleb – raamatu-, plakati- ja eksliibrisekujundus on teda köitnud loometee algusest peale. Ta innustub uutest ideedest ja suundumustest, ammutades samas inspiratsiooni ka kunstiajaloo traditsioonilisest esteetikast ja võttestikust. Hoides ennast kursis Eestis ja muus maailmas toimuvaga, peegelduvad kaasaja mõte ja suundumused intuitiivselt kunstniku loomingus. Olles oma graafikaloomes kasutanud alates 1970ndatest aastatest valdavalt sügavtrükitehnikaid, jätkab Olvet paralleelselt erinevate tehnikatega eksperimenteerimist. „Valiku vabaduse“ päevakajalisi ja isiklikke teemasid siduvates töödes saab vaataja vahetult kogeda just seda improviseerimis-ja eksperimenteerimisrõõmu, sütitavat loomiskirge ning raugematut mängulusti. 

 

< tagasi
Võlu
Maret Olvet
Võlu
2005. serigraafia 76 x 56 cm (raamimata)
hind 672
Creation
Maret Olvet
Creation
2006. kõrgtrükk 56 x 76 cm (raamimata)
hind 672
Eesti ikoon
Maret Olvet
Eesti ikoon
2007. serigraafia 42 x 33 cm (raamimata)
hind 352