Oksjonid > Kord

TEADMISEKS OKSJONIL OSALEJALE 

Kõik oksjonil osalevad teosed on läbinud professionaalse kunstiekspertiis, nende autentsus on tõendatud ekspertiisiaktidega. Teoste autorlust, tehnilist seisukorda või muid teostega seonduvaid küsimusi ja pretensioone on õigus korraldajale esitada 5 päeva jooksul peale  oksjoni toimumist.

OKSJONI EKSPOSITSIOON 

Oksjoniteostega saab tutvuda originaalis  Haus Galerii ruumides oksjonieelsel näitusel, mis on avatud keskmiselt kolm nädalat enne oksjoni toimumise kuupäeva. Samas antakse ostueelseid konsultatsioone ja täiendavat teavet oksjoni korra kohta. Teostega saab tutvuda ka galerii koduleheküljel aadressil www.haus.ee .

OKSJONILE REGISTREERUMINE 

Oksjonil osalejatel tuleb oksjonile registreeruda kirjalikult, täites ja allkirjastades oksjonil osalemise blanketi ning maksta registreerimise tasu, milleks on 50 eur. Registreerimiselehed on saadaval nii galeriis kohapeal kui ka Haus Galerii kodulehel. Registreerimise tasu tagab oksjonil osalemise ostjale ja tema kaaslasele ning väldib juhuslike huviliste sissepääsu oksjonisaali.

Ostja täidab ja allkirjastab oksjonil registreerimislehe ning edastab selle talle sobilikul viisil, kas isiklikult või e-posti teel galeriile. Registreerimisleht jääb oksjoni sekretariaati. Sellele kantav informatsioon on vajalik ostja isiku kinnitamiseks ja oksjonil arveldamise lihtsustamiseks. Korraldaja garanteerib ostja isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Registreerumise järgselt teatatakse ostjale tema oksjonil pakkumise number. Numbritahvel oksjonil pakkumiste tegemisteks väljastatakse ostjale vahetult enne oksjoni toimumist galeriis.

OKSJONIL PAKKUMINE 

Oksjonil pakkumine toimub teostele nende kataloogis esitatud järjekorras. Pakkumist viib läbi oksjonipidaja, kes teatab pakkumise alghinna, fikseerib kolmanda haamrilöögiga teose lõpphinna ja lahendab ainuisikuliselt kõik pakkumistega seonduvad küsimused.   

Ostja annab oksjonil omapoolsest pakkumisest märku numbritahvli tõstmisega. Hinnasammuks on kuni summani 2000 EUR 50 EUR ja alates 2000 EUR on hinnasamm 100 EUR.

Kui osaleja soovib pakkuda korraga enam kui kehtestatud hinnasamm lubab, siis ütleb ta numbrit tõstes oma pakkumise, mis peab oleme esitatud täissajalistes. Lõplik pakkumine registreeritakse oksjonisekretäride poolt.

OKSJONIL OSALEMINE KIRJALIKU PAKKUMISEGA VÕI TELEFONI TEEL 

Kui oksjonile eelregistreerunud osaleja ei saa ise oksjonil viibida, siis on tal võimalik teha teostele kirjalikke pakkumisi või osaleda oksjonil telefoni vahendusel. Kirjaliku pakkumise saab teha kas alghinnaga või vastavalt pakkuja otsusele kõrgemalt. Kirjaliku pakkumise blanketi täidab pakkuja hiljemalt ühe päeva jooksul enne oksjoni toimumist galeriis, fikseerides pakutava(d) teose(d) ja maksimaalsed ostuhinnad, mille piires teda oksjonil esindab oksjonikorraldaja. Kui ostja kirjalik pakkumine jääb viimaseks kõrgeimaks hinnaks, siis fikseeritakse teose müük ja teatatakse sellest ostjale kolme päeva jooksul peale oksjoni toimumist. Kirjalik pakkuja omandab teose võrdse konkurentsi alusel viimase fikseeritud hinnaga, mis võib jääda ka allapoole tema maksimaalset pakkumist.

Telefonipakkumise korral tuleb registreerumisel galeriid teavitada, millistest teostest ollakse huvitatud. Ostjat huvitava teose esitlemise eelselt helistab korraldaja ostjale ja ostja osaleb oksjonil telefoni vahendusel.

OKSJONIL OSALEMINE ONLINE`S

Kui osaleja soovib oksjonil osaleda reaalajas online pakkujana tuleb tal sellest galeriile teada anda kas isiklikult galeriis kohapeal või e-posti või telefoni teel. Kui osaleja on täitnud ja allkirjastanud registreerimislehe, edastatakse talle hiljemalt oksjonieelsel päeval personaalne kasutajatunnus ja salasõna, millega logida sisse online oksjoni keskkonda, samuti edastatakse talle ka detailised online-keskkonda sisenemise ja oksjonil osalemise juhised. 

OSTETUD TEOSTE EEST TASUMINE

Oksjonilt ostetud teoste eest saab tasuda nii sularahas, ülekandega kui ka pangakaardiga. Oksjoni sekretariaadist väljastatakse igale ostjale vastav leping-arve oksjoni järgsel päeval või soovi korral koheselt peale oksjonit.  Oksjoni teoste eest tuleb tasuda 5 päeva jooksul peale oksjoni toimumise kuupäeva.

Sularahas ja kaardiga tasumisel saab ostja teose kätte kohe peale makse sooritamist. Ülekandega tasumisel tuleb ostjal teose kättesaamisel esitada maksekorralduse koopia. Ostja tasub haamrihinna, millele lisandub haamrihinnast arvestatuna 10% ostutasu.

OSTUTASU 

Ostutasu on ajalooliselt eksisteerinud ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasu oksjonimajades, kui oksjonipidaja korralduskulude kompensatsioon enampakkumise pikaajalisel ettevalmistamisel, läbiviimisel ja administreerimisel. Ostutasu ehk Buyers premium on 10% ja lisandub haamrihinnale ning seda ka juhul kui haamrihinnaks on teose alghind.