Uudised > Feliks Randeli maalid 1950-60ndad aastad

Feliks Randeli maalid 1950-60ndad aastad

Haus Galeriis
Haus Galerii on alustanud eesti vanema kunsti näituste sarjaga galerii vastavatud vanema kunsti salongis, Tallinnas Uus tn. 17.

Näituste eesmärgiks on tagasivaade meie kunstiajaloole. Galerii tahab põhjalikumalt tutvustada autoreid, kelle teoseid on harjutud eelkõige nägema meie kunstioksjonite valikus aga ka olulisemaid suundumusi meie möödaniku kunstis üldse. Iga näitusega kaasneb ka kohtumine mõne nimeka kunstiloolasega, kes huvilistele eksponeeritud teemat või autorit põhjalikumalt tutvustab.

Esimese näitusena pakume publikule Feliks Randeli 50- 60 aastate loomingut.

Näitusel on eksponeeritud põhiliselt kunstniku selle perioodi figuraal- ja abstraktsed kompositsioonid ning lisamaterjalina ka osa tema joonistuste ja karikatuuride loomingust.

FELIKS RANDEL (1901 – 1977), kes oli üks esmaseid kunstikooli Pallas õpilasi aastatel 1919- 1921, on eelkõige tuntuks saanud maalija ja karikaturistina. Tema karikatuure võis kohata  1929 – 40 aastani Tallinna „Päevalehes”, kus kunstnik tollel perioodil töötas, ent ka mitmetes teistes väljaannetes sealhulgas kultuslikus nõukogude aegses ajakirjas „Pikker”.

Feliks Randeli varane looming keskendus eelkõige graafikale. 1920-ndatel aastatel teatakse teda kubistlike figuuride maalijana. Kubistlik joon ja rütmistatud kompositsioonid saadavad tema loomingut ka hiljem ning on ilmekatena esindatud 50- 60-ndate aastate loominguski. Randeli figuuridele on omane selge karakteersus ning karikatuurile sotsiaalkriitiline alatoon.

Haus Galeriis eksponeeritud kompositsioonid on ajastuhõngulised, tuues vaataja ette paarikese korrusmajade foonil või rätikus proua, kes sõidab rongis või ajalehe lugejad bussis või treiali tõsiselt töötamas tohutute kõikvõimsate tööpinkide taga jne, või lihtsalt ühe Krista nimelise tüdruku, kes oma punases jopes ja valges mütsis meile iseteadlikuna vastu astub.

Silmapaistvaim ning kindlasti nii ajaloolist kui ka museaalset väärtust omav teos näitusel kannab pealkirja „Tänav”. Sellest suureformaadilisest tänava pikkuses ja liikumises maalitud tööst nähtuvad tolle aja teemad, tüübid ja eelistused omalaadse paraadina. Keskpäevane pilk tänavale, mille taustaks on panoraamne  plakateid täis kleebitud reklaammüür, kus kuulutatakse nii tantsuõhtutest, kontsertidest kui kõigest muust. Muretud meeleolud, kerged toonid, päevaõhuline valgus, nõukogude elu keskkond, inimesed uutest korteritest Mustamäel, inimesed trammidest ja trollidest, kontoritest ja tehastest. Seesugune üldfoon teeb teose tõeliselt nauditavaks ning mõjub ühe omanäoliseima ajastuüldistusena, mida sellest kunstiperioodist välja tuua võiks.

Randeli abstraktsed kompositsioonid näituse on pigem otsingus kui suunda määravad tervikud. Need on märgid kunstniku katsetuslikust vaimust, soovist natukene kaasa kõneleda ja kaasaproovida selles laadis, mis oli enamasti taunitud ning mida tollel ajal siiski vaid sahtlisse maaliti. Randelile omast irooniat nähtub aga siingi, kui ta mingil põhjusel abstraktse ruumi kollasele seinale maalib väikese tõsise kuradikese…

Randeli selle perioodi loomingu intiimsemat poolt esindavad väljapanekus kaks mõtlikku ja lihtsat maastikku ning raamatut lugev tüdruk lambivalges toas.

Nimetamata ei saa jätta aga selle näituse kindlasti ühte huvitavamat teost allegoorilise pealkirjaga „Sügis”, mis kujutab kunstniku autoportreed, mis on maalitud ühele pildikesele laual, mida kaunistab sügisene lilloks. Sügis sügises või kunstnik elu sügises, ilmselt nii seda kui teist on tahtnud autor selles ikka pisut kubistliku joonega teoses näidata.

Näitus jääb kõigile huvilistele avatuks 8. jaanuarini. Silmas tuleb pidada lihtsalt seda, et jõulude ja aasta vahetuse aegu on galerii suletud nagu meil aastaid tavaks.
Seega saate meid külastada käesoleval aastal veel 22. detsembril ning siis tuleval aastal juba alates 5. jaanuarist.

Küsimuste ja erisoovide korral oleme aga teie jaoks olemas telefonidel 51 82 292 ning
52 77 334 ja saame vajadusel individuaalseid külaskäike galeriisse kokkuleppida.

Loodame, et meie vanema kunsti näitused saavad oleme huvipakkuvad!

|?>
< tagasi